W WIEKU DORASTANIA

W wieku dorastania dokonują się bowiem, ogólnie biorąc, bardzo istotne i pozytywne zmiany w uczeniu się, które nadają tej działalności nową strukturę, pozwalającą na wydatne zwiększenie efektywności.Właściwości uczenia się młodzieży pozostają w ścisłym związku ze zmianami rozwojowymi czynności poznawczych z jednej strony, z drugiej zaś — formami nauczania w szkole. W średnim wieku szkolnym, wraz ze zmianami dokonu­jącymi się w myśleniu, przekształcają się także procesy pamięciowego przyswajania materiału nauczania. Wzrasta przede wszystkim pojemność pamięci, czyli zdolność do zapamiętania określonej liczby informacji.Rezultaty jej badań przedstawia powyższy wykres, który reprodukujemy z pominięciem odcinka obrazują­cego wyniki dzieci na początku młodszego wieku szkolnego.

Write a Reply or Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *